اینم یه عکس جدید از شهید زنده سردار سلیمانی

سردار سلیمانی