7 مهر سالروز شهادت یاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

هفتم مهر یادآور سالروز شهادت یکی از علمای انقلابی مشهد است. سی‌وسه سال پیش در چنین روزی، روحانی مخالف حکومت پهلوی،

شهید عبدالکریم هاشمی‌نژاد، با ترور مخالفین انقلاب اسلامی به شهادت رسید. وی یکی از مبارزین اصلی مشهد، قبل از انقلاب اسلامی

بود و در بسیاری از جنبشها و نهضتهای انقلابی فعال بود و چندین ‌بار نیز به علت فعالیتهایش علیه رژیم پهلوی دستگیر و زندانی گردید.