شماری از کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی جهت سنگ اندازی در مسیر فعالیت های هسته ای کشورمان و دامن زدن به بحران های منطقه ای از راه اندازی نیروگاه های جدید هسته ای و بهره مندی از این فناوری در کشورهای شان سخن رانده اند، این در حالی است که کشورهای فوق از تولید بدیهی ترین نوآوری های علمی معذورند. مقام معظم رهبری به گونه ای تلویحی و کنایه آمیز خطاب به این کشورهای عقب مانده در حوزه ی علمی فرمودند اگر توانایی این امر را دارید مشغول شوید!

منبع : فرهنگ نیوز

ادرس لینک اصلی :

http://www.farhangnews.ir/content/122378